Istorija

Atnaujinta 2018 lapkričio 29 10:19

Daugiau nei trijų šimtmečių tradicijas menanti Karmėlavos mokykla 1957 m. tampa vidurinė. Pirmoji mokyklos abiturientų laida išleista 1962 metais. 1965 m. pastatytas 15 klasių mokyklos priestatas. 1974 m. senasis mokyklos pastatas (buvusi mergaičių žemesnioji žemės ūkio mokykla) buvo nugriautas, o vietoj jo iškilo naujas priestatas.1986 m. pastatytas trečiasis, naujausias, mokyklos priestatas.

Karmėlavos vidurinė mokykla iki 1997 m. buvo mišri: joje dirbta lietuvių ir rusų kalbomis. Dvikalbystė mokykloje buvo įvesta 1962 m. Rusų kalba mokėsi beveik vien sovietų kariškių šeimų vaikai. Paskutinė rusakalbių abiturientų laida išleista 1993 m.

Buv. Karmėlavos 7-metės mokyklos pastatas

1993-1994 mokslo metais mokykloje įvedamas vokiečių kalbos mokymas, 1994-1995 mokslo metais prasideda mokyklos kalbų, ekonominio profilio formavimo bei mokyklos kompiuterizavimo etapas. 1995-1996 mokslo metais įvedamas sustiprintas prancūzų kalbos mokymas nuo antrosios klasės. Mokykla laimi ALF surengtą konkursą ir įsigyja daugialypį kompiuterį su 8 monitoriais ir mokomosiomis programomis. Atsiranda galimybės mokytojų dalykinei-technologinei kvalifikacijai kelti. Mokyklos mokytojai kuria autorines programas.

1996-1997 m. ugdomasis darbas kreipiamas mokyklos istorinės atminties gaivinimo ir išsaugojimo linkme. Iškilmingai paminėtas buvusio mokyklos mokytojo, kultūros veikėjo Balio Buračo 100-ųjų gimimo metinių jubiliejus, įrengta jam skirta muziejaus ekspozicija.

1997-1998 m. m. mokyklai suteikiamas ūkinis-finansinis savarankiškumas. 1998 m. mokykla pavadinta Balio Buračo vardu.

2007 metų gruodžio 22 d. ISAK-2560 Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras akreditavo Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo vidurinėje mokykloje (mokyklos identifikavimo kodas 191090275) vykdomą vidurinio ugdymo programą (valstybinis kodas 301001001) . 2008 m. sausio 24 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Karmėlavos Balio Buračo vidurinė mokykla tampa gimnazija.