2018–2019 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla Kauno rajone

2018-2019 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla Kauno rajone yra Karmėlavos Balio Buračo gimnazija (Vilniaus g. 67, Karmėlava, Kauno rajonas, tel. 8-37 399270, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.), kuri priims eksternų* prašymus laikyti 2018-2019 mokslo metų brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

*Eksternas  asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2018-2019 mokslo metais, turi iki spalio 24 dienos pateikti prašymus Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorei.

Eksternai, nepateikę prašymo iki spalio 24 dienos, ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. 

 Pateikdamas prašymą privaloma pateikti:

1)  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Išsamesnę informaciją teikia Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorė Rima Kuktienė tel. 8-37 399270, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui Nijolė Benikienė tel. 8-37 799555, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

DAUGIAU APIE EGZAMINUS SKAITYKITE ČIA:  www.egzaminai.lt

Paskelbta ŠAUNIAUSIA Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos klasė!

Visą pusmetį Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos 5–8, I–III klasių mokiniai varžėsi dėl ŠAUNIAUSIŲJŲ titulo! Mokinių tarybos inicijuoto projekto tikslas – nuspręsti, kuri klasė yra ne tik pažangiausia, bet ir aktyviausia renginių bei socialinių akcijų dalyvė.

Plačiau ...

Mokslo ir žinių dienos šventė

Rugsėjo 3-iąją mokyklos skambutis visus mokinius bei mokytojus pakvietė sugrįžti į mokyklą. Tvirtai įsikibę į abiturientų rankas, pirmuosius nedrąsius žingsnius žengė ir pirmokai. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos kiemas skambėjo nuo mokinių juoko, klegesio, padrąsinimo šūksnių.

Plačiau ...

Ieškomi darbuotojai

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija skelbia atranką į laisvą psichologo pareigybę.

Plačiau ...

Neįkainojama patirtis Juozapo Liaugaudo įrašų studijoje!

Birželio 18 d. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos 5–8 klasių mokiniai pirmąją atostogų dieną leido ne prie jūros ar kaime pas senelius, o... profesionalioje įrašų studijoje! Taigi, apie viską nuo pradžių…

Plačiau ...

Tiriamasis etnokultūrinis integruotas projektas „Balio Buračo takais“

Birželio 11-13 d. gimnazijoje vyko tiriamasis etnokultūrinis integruotas projektas „Balio Buračo takais“. Gimnazijos pedagogai su ugdytiniais vykdė daug gražių veiklų, taikė netradicinius ugdymo (-si) ir mokymo (-si) metodus, edukacijai rinkosi įvairias aplinkas.

Plačiau ...

AKTUALI INFORMACIJA

Kauno r. švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru dalyvauja projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II".

Nuo 2018 m. birželio 15 d. Kauno r. švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru vykdo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ ir teikia psichologinę pagalbą Kauno r. ugdymo įstaigose mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams.

Kauno r. švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės teikia pagalbą:

• konsultavimas;

• darbas grupėse;

• paskaitos įvairiomis psichologinėmis temomis.

Kviečiame Kauno r. ugdymo įstaigų bendruomenės narius skambinti ir registruotis telefonu 8-37-380065.

Renkama tėvystės įgūdžių lavinimo grupė

(tėvams auginantiems 11 - 18 m. vaikus)

Kviečiame į tėvystės įgūdžių mokymų programą, skirtą elgesio ir emocijų sunkumų turinčių paauglių tėvams (kurie augina vaikus nuo 11 iki 18 metų).

Programos tikslas - suteikti tėvams žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų bendravimo su vaikais įgūdžius, formuoti pozityvios tėvystės nuostatas.

Grupę ves Kauno r. švietimo centro pedagoginė psichologinės tarnybos psichologės.

Programos trukmė: 10 susitikimų, po 2 akademines val. ( akad. val - 45 min).

Vieta: bus tikslinama.

Laikas: registracija vykdoma nuo 2018 m. birželio 19 d., tel.: 8-37 380065.

Užsiėmai vyks nuo rugsėjo mėnesio, susirinkus ne mažiau 8 dalyviams.

Lauksime Jūsų atvykstant!

Mokslo metų užbaigimo šventė

Birželio 15 dieną, 8.30 val., gimnazijos mokinius skambutis pakvietė į Mokslo metų užbaigimo šventę. Gimnazijos direktorė Rima Kuktienė pasveikino visus susirinkusius, padėkojo mokytojams, mokinių tėvams ir geriausiai besimokantiems, puikiai lankantiems pamokas, socialiai aktyviems, mandagiems ir doriems mokiniams.

Plačiau ...

Pėsčiųjų žygis

Birželio 14 d. gimnazijoje įvyko mokinių, jų tėvų ir mokytojų žygis „Pėsčiomis išvaikščiojęs Lietuvą“. Tikslas – paminėti Atkurtos Lietuvos Šimtmetį, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos Dešimtmetį, atminti ir pagerbti mokytoją, fotografą, kraštotyrininką Balį Buračą.

Plačiau ...

Ką turi žinoti priešmokyklinukų tėvai?

Plačiau ...

„Lietuvių kalba išmaniai“ trečioje klasėje

Šiais mokslo metais pradinių klasių mokytojų Daivos Klizaitės ir Gitanos Taurienės trečiokai turėjo unikalią galimybę – lankė mokytojų dalykininkų užsiėmimus.

Plačiau ...

Subkategorijos

Papildoma informacija