Laisvos darbo vietos

Karmėlavos Balio Buračo gimnazija skelbia atranką į laisvą psichologo pareigybę.

Psichologas turi atitikti šiuos reikalavimus: turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnis ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų); gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Pretendentas(ė) privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentus priimame nuo iki 2018 m. lapkričio 2 iki 2018 m. lapkričio 15 dienos, 14.00 val. adresu: Vilniaus g. 67, Karmėlava, Kauno r., 220 kab., kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Taip pat dokumentus galima siųstu registruotu laišku ar el. paštu. Tel. pasiteiravimui 8 37 399270.

Pretendentų atranka vyks lapkričio 16 dieną, 15.00 val., 220 kabinete.

 

Papildoma informacija